Odpowiedzi

2010-03-19T11:04:03+01:00
Skrzela ryb wsparte są na - rozłożonych po obu stronach gardzieli - szkieletowych łukach skrzelowych, co znacznie usprawnia opłukiwanie ich wodą. Pomiędzy łukami znajdują się szczeliny (szpary) skrzelowe. Zwykle jest ich pięć par, u nielicznych gatunków jest sześć, a nawet siedem. Pierwsza szpara skrzelowa u niektórych ryb przekształciła się w tryskawkę. Od łuków skrzelowych odchodzą bogato unaczynione listki skrzelowe złożone z wielu blaszek skrzelowych. Pokryte cienkim nabłonkiem listki i blaszki skrzelowe tworzą dużą powierzchnię wymiany gazowej (pobieranie tlenu, wydalanie dwutlenku węgla). Zwiększenie wydajności systemu poboru tlenu do organizmu umożliwia przepływ krwi w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wody (system wymiany przeciwprądowej

Przewód skrzelowy u minoga jest ślepo zakończony i przebity siedmioma parami szpar prowadzących do pęcherzykowatych worków skrzelowych, w których są skrzela uchodzące na zewnątrz przez otwory skrzelowe. Woda, którą minogi połykają, dostaje się do worków skrzelowych, opłukuje skrzela, gdzie zachodzi wymiana gazowa, a następnie wypływa przez otwory skrzelowe na zewnątrz. W czasie pożywiania się minogów woda do skrzel dostaje się przez otworki skrzelowe umieszczone po bokach głowy i wypływa tą samą drogą. Układ krwionośny jest zamknięty i wykazuje prymitywne cechy budowy (metamerię częściową).
Czyli ryby mają bardziej rozwinięty ukł. oddech. i krwionośny.
1 5 1