ZAD 1 Oblicz jaką objętość w warunkach normalnych zajmuje :
a) 1,7g amoniaku
b) 32g metanu
c) 4,4g Tlenku azotu (II)
ZAD 2
Ile cząstek znajdzie sie w 2,24 dm³ tlenu odmierzonego w warukach normalnych?
ZAD 3
Jaką ma masę jaką zajmie objętość w warunkach normalnych 12,04x 10 do 23 czastek acetylonu

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T19:37:28+01:00
Zad. 1.
a. 1,7 g amoniaku
1 mol - 17g NH₄ - 22,4 dm³
1,7 g NH₄ - x
x = 2,24 dm³
b. 32 g metanu
1 mol - 16 g CH₄ - 22,4 dm³
32g CH₄ - x
x = 44,8 dm³
c. 4,4 g tlenku azotu (II)
1 mol - 30 g NO - 22,4 dm³
4,4 g NO - x
x = 3,29 dm

zad. 2.
22,4 dm3------6,02*10^23 cz.
2,24 dm3------x cz.
x=0,602*10^23 cz tlenu

Zad. 3.
Jaką ma masę i jaką zajmie objętość w warunkach normalnych 12,04 × 10²³ cząsteczek acetylenu?
ACETYLEN ma wzór C2H2
mC2H2=26u
26g C2H2------6,02*10^23
xg C2H2-------12,04*10^23
x=52g C2H2

22,4dm3 C2H2------6,02*10^23
x dm3 C2H2-------12,04*10^23
x=44,8dm3 C2H2


liczę na naj :)
17 4 17