Odpowiedzi

2010-03-17T19:18:45+01:00
Kwota zaciągniętego kredytu (kwota początkowa) = 100 000 zł
oprocentowanie w skali roku = 3,5%
okres kredytu = 12 lat
ilość rat w roku = 12

Pierwsza rata:
część kapitałowa = 100 000/12*12 = 694,44 zł
część odsetkowa = 100 000 * 3,5%/12 = 291,67 zł
rata = 694,44 + 291,67 = 986,11 zł

Druga rata:
część kapitałowa = 100 000/12*12 = 694,44 zł
część odsetkowa = (100 000 - 694,44) * 3,5%/12 = 289,64 zł
rata = 694,44 + 289,64 = 984,08 zł

itd…

Wzór na obliczenie raty stałej kredytu:

rata = S * q^n * (q-1)/(q^n-1)

S – kwota zaciągniętego kredytu
n – ilość rat
q – współczynnik równy 1 + (r / m), gdzie
q^n – “q” do potęgi “n”
r – oprocentowanie kredytu
m – ilość rat w okresie dla którego obowiązuje oprocentowanie “r”. Najczęściej oprocentowanie podawanej jest w skali roku, a raty płacone są co miesiąc, więc “m” wtedy jest równe 12.

Przykład:

kwota zaciągniętego kredytu = 100 000 zł
oprocentowanie w skali roku = 3,5%
okres kredytu = 12 lat
ilość rat w roku = 12

q = 1 + (3,50%/12)=1,002916

rata = 100 000 * 1,002916^144 * (1,002916-1)/(1,002916^144 – 1) =
= 100 000 * 1,520886 * 0,002916/0,520886 = 851,41 zł
Jest błąd w zapisie części kapitałowej w ratach malejących:
100 000/12*12 = dawałoby nam 100000 ;)
powinno być: część kapitałowa = 100 000/12/12 = 694,44 zł
gdyż kwotę dzielimy najpierw przez ilość lat, a potem przez ilość m-cy w roku