Odpowiedzi

2009-10-26T18:53:46+01:00
PAST SIMPLE czas przeszły prosty

zdania twierdzace tworzymy w nastepujacy sposob;

podmiot+ II forma czasownika( czasowniki regularne +ed lub nieregularne) + reszta zdania

pytania:

Did+podmiot+I forma czasownika+ reszta zdania

odpowiedzi;
Yes, I did
No, I didn't


wyjątki:

was/were was uzuwamy do 3 os.lp a were do reszty osob

zdanie twierdzace:
podmiot+was/were+reszta zdania

pytanie:
was/were+podmiot+reszta zdania

odpowiedzi:
Yes, She was
No, she wasn't
Yes, you were
No, they weren't

2 4 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-26T19:26:10+01:00
Present Simple to najprostszy czas w języku angielskim. Pełna nazwa to Present Simple Tense i oznacza czas teraźniejszy prosty. Najczęsciej jest to pierwszy czas gramatyczny z jakim mają do czynienia osoby uczące się języka angielskiego.

Poniżej znajduje się opis tworzenia czasu Present Simple. Reguły jego stosowania są zaprezentowane na kolejnej podstronie.

Budowa:


Zdanie twierdzące:
subject + verb
podmiot + czasownik w formie podstawowej (w trzeciej osobie liczby pojedynczej z końcówką -s)

przykład:

I go to school every day.
Chodzę codziennie do szkoły.
Czasu Present Simple używamy, gdy mówimy o :


faktach i stanach niezmiennych

Cris lives in London.
Krzysiek mieszka w Londynie.

Albert Einstein is dead.
Albert Einstein nie żyje.


ogólnych prawdach i prawach natury

The Sun sets in the West.
Słońce zachodzi na Zachodzie.

The sky is blue.
Niebo jest niebieskie


zwyczajach, czynnościach odbywających się regularnie

I usually visit her once a year.
Zazwyczaj odwiedzam ją raz na rok.

I get up at 7 am
Wstaję o 7 rano


rozkładach jazdy, grafikach

The train for Manchester leaves at 3:30 pm on Friday.
Pociąg do Manchester odjeżdża o 15:30 w piątek.


przyzwyczajeniach, gustach

I hate vanilla ice-cream.
Nie cierpię lodów waniliowych.


wskazówkach, instrukcjach

You turn left on the second crossroad.
Skręć w lewo na drugim skrzyżowaniu.


w recenzjach filmów aby streścić przebieg wydarzeń

The hero escapes when his car crashes into the sea.
Bohater wyskoczył z samochodu kiedy jego samochód wpadł do morza.
Chris goes to school every day.
Chris chodzi codziennie do szkoły.

Uwaga: W przypadku czasowników zakończonych na -ss, -sh, -ch, -x, -o, dodajemy w trzeciej osobie liczby pojedynczej końcówkę -es: kiss -> "kisses", watch -> "watches", go -> "goes".
Jeśli czasownik kończy się na y poprzedzone spółgłoską, y zamieniamy na i i dodajemy -es: try -> "tries", copy -> "copies".
Dla czasowników zakończonych na y poprzedzone samogłoską dodajemy tylko -s: say -> "says".

I go to the cinema.
You go to the cinema.
He goes to the cinema.
She goes to the cinema.
It goes to the cinema.

We go to the cinema.
You go to the cinema.
They go to the cinema.


Zdanie pytające:

Pytanie ogólne:
Do (Does) + subject + verb
operator "do" (w trzeciej osobie liczby pojedynczej "does") + podmiot + czasownik w formie podstawowej (w trzeciej osobie bez -s)

Na polski słówko 'do' w takim pytaniu można sobie tłumaczyć jako "czy". Jest to tylko ułatwienie, 'Do' jest tylko operatorem informującym, że mamy do czynienia z pytaniem.

Do you go to school every day?
Czy ty codziennie chodzisz do szkoły?

Do they go to school every day?
Czy oni codziennie chodza do szkoły?

Does he go to school every day?
Czy on codziennie chodzi do szkoły?

Does she go to school every day?
Czy ona codziennie chodzi do szkoły?

Do I go to the bank?
Do you go to the bank?
Does he go to the bank?
Does she go to the bank?
Does it go to the bank?

Do we go to the bank?
Do you go to the bank?
Do they go to the bank?

Pytanie szczegółowe:
zaimek pytający + operator "do" (lub "does" w trzeciej osobie liczby pojedynczej) + podmiot + czasownik (bez -s) + reszta zdania (z opuszczeniem części, o którą pytamy).

Pytanie szczegółowe praktycznie tworzymy tak samo, ale na samym początku dodajemy dodatkowe słówko jak Where = gdzie, Who = kto, How = jak itp.

Where do you go every day?
Gdzie chodzisz codziennie?

Where does Cris go every day?
Gdzie Cris chodzi codziennie?

Zdanie przeczące:
Subject + do (does) + not + verb
podmiot + operator "do" (lub "does") + not ("don't", "doesn't") + czasownik w formie podstawowej (w trzeciej osobie liczby pojedynczej bez "s").

Konstrukcja przeczenia nie jest zbytnio skomplikowana. Zawsze po zaimku osobowym (I, you... itp) dodajemy "do not" albo "does not" jeśli to jest 3 osoba liczby pojedyńczej.
Zazwyczaj nie pisze się "do not" ale skraca się to do "don't". "Does not" skracamy na "doesn't".

Przykłady:

I do not go to school every day.
Nie chodzę do szkoły codziennie.

He does not drink alcohol.
On nie pije alkoholu.

Jak łatwo widać, czasownik jest w formie podstawowej, bez udziwnień. Inność 3 osoby liczby pojedyńczej wyraża czasownik posiłkowy "doesn't" więc nie ma potrzeby (a nawet nie wolno) dodawać już końcówki do czasownika.

I don't smoke.
You don't smoke.
He doesn't smoke.
She doesn't smoke.
It doesn't smoke.

We don't smoke.
You don't smoke.
They don't smoke.

Z czasem Present Simple często występują pewne przysłówki częstotliwości. Z zasad zastosowania tego czasu wynika, że trzeba określić częstość wykonywania/występowania danej rzeczy/czynności.

Zebrano tutaj najpopularniejsze, najczęściej używane przysłówki aby ułatwić tworzenie zdań w tym czasie.

Przysłówki częstotliwości związane z czasem Present Simple :


Można podzielić je ze względu na miejsce w którym występują w zdaniu:

występujące przed czasownikiem :

often - często

I often go to the cinema.
Często chodzę do kina.

I don't often go to the cinema.
Nie często chodzę do kina.

Do you often go to the cinema ?
Czy często chodzisz do kina ?

Na tej samej zasadzie zachowują się :

usually -zazwyczaj
always - zawsze
rarely - rzadko
seldom - rzadko
never - nigdy

Użycie never:
I never go to the cinema.
Nigdy nie chodzę do kina.
W języku angielskim, w przeciwieństwie do polskiego, występuje pojedyncze zaprzeczenie. Negujemy tylko raz. NIE : I never don't go to the cinema.


ever - kiedykolwiek (występuje w zdaniach pytających oraz przeczeniach)

Do you ever go to the cinema ?
Czy ty kiedykolwiek chodzisz do kina ?

I don't ever go to the cinema.
Nigdy nie chodzę do kina.

generally - przeważnie
occasionally - okazjonalnie (od czasu do czasu)

sometimes - czasami (przesuwalne - można umieścić na początku i na końcu zdania)


występujące na końcu zdania :

from time to time - od czasu do czasu

once a day/month/year - raz na dzień/miesiąc/rok
twice a a day/month/year - dwa razy na dzień/miesiąc/rok
three times a day/month/year - trzy razy na dzień/miesiąc/rok
four times a ... etc.


I go to church once a week.
Chodzę do kościoła raz na tydzień.
4 4 4