Read the text and answer the questions.


Edward Teach was born around 1680 in Bristol, England. He served under the pirate Captain Hornigold. In 1716 Teach became a pirate captain. His nickname was Blackbeard. He was tall, strong, well-built and he had a long black beard. He usually wore two or three pistols, an enormous cutlass and many knives. Some people thought that he was a devil. Blackbeard was a cruel pirate but he never killed people for fun. He only wanted to get money and jewellery. He was a robber at sea, but on the land he loved parties and was always kind to women. Blackbeard's carrer was short. In 1718 the Governor of Virginia ( now USA ) offered a reward, one hundred pounds, for Blackbeard - DEAD OR ALIVE. In a sea battle at Ocracoke Inlet, near the coast of North Carolina ( now USA ), English sailors killed the famouse pirate and cut his head. The legend says that the ghost of Blackbeard wanders the shores looking for his head.1. Where was Blackbeard born?
....................................................

2. When did he become a pirate captain?
................................................................

3. What was he like?
..................................................................

4. What weapons did he wear?
....................................................

5. Did he like killing people?
.........................................................

6. Did he like women?
................................................................

7. When did he die?
............................................................

8. What does his ghost do?
.....................................................

Proszę też o przytłumaczenie.....
I jak się czyta ....:)
z góry dziękuje:P

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T19:50:51+01:00
Edward Teach urodził się ok. 1680r. w Bristol, Anglia. Służył dla pirata Kapitana Hornigolda. W 1716r. Teach został piratem. Jego przezwisko brzmiało Blackbeard (Czarnobrody). Był wysoki, silny, dobrze zbudowany i miał długą, czarną brodę. Zazwyczaj nosił on 2 lub 3 pistolety, ogromną szablę i kilka noży. Niektórzy ludzie myśleli że jest diabłem. Blackbeard był okrutnym piratem ale nigdy nie zabijał ludzi dla zabawy. Chciał tylko zdobywać pieniądze i biżuterię. Był złodziejem na morzu, ale na lądzie kochał imprezy i był miły dla kobiet. Kariera Blackbearda trwała krótko. W 1718 gubernator Virginii (dzisiejsze USA) zaoferował umowę, 100 funtów dla Blackbearda- ŚMIERĆ LUB ŻYCIE. W wojnie morskiej na Ocracoke Inlet, niedaleko Północnej Karoliny (dzisiejsze USA), angielscy marynarze zabili słynnego pirata i ścięli mu głowę. Legenda mówi że duch Blackbearda wędruje po brzegu i szuka swojej głowy.

1. Blackbeard was born in Bristol.
2. He bacame a pirate capitan in 1716.
3. He was like parties.
4. He wore pistols, cutlass and many knives.
5. He was killing people, but not to have a fun.
6. He was very kind for women.
7. He dead in 1718.
8. His ghost was looking for his head.

Liczę na naj (;