Wpisz do tabeli obliczone masy cząsteczkowe pierwiastków i związków chemicznych o podanych wzorach.

Wzór cząsteczki: Masa cząsteczkowa, u
H2
F2
N2O
CIO2
HNO3

Jest to tabelka z książki Ciekawa Chemia str. 60 zadanie 1.

3.4 Jaką masę ma cząsteczka. - To jest nazwa tematu.

Za pomoc z tabelką daje naj!

1

Odpowiedzi

2010-03-17T19:25:16+01:00
H2=2*1u=2u
F2=2*19u=38u
N20=2*14u+16u=44u
ClO2=35,5u+2*16u=67,5u
HNO3=1u+14u+16u*3=63u
20 4 20