Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T10:03:43+01:00
1. Natężenie prądu płynącego przez przewodnik jest wprost proporcjonalne do napięcia przyłożonego między końce tego przewodnika.
Chodzi o to, że natężenie, które płynie przez przewodnik np.20C tyle samo jest między końcami tego przewodnika.
2. 7min = 420 sekund
I=q/t
I=60/420
I=0,14C
3.
a)4,5 h = 16 200 s
Ee=1,5 kWh
Ee=1500000J

P=W/t
P=1500000/16 200
P=93 W
b)
W=U*J*T
J=ut/w
U=230V
J=230*4,5/1500
J=0,69 C
4.
R=U/J
R1 = 3Ω , R2 = 4Ω , R3 = 5Ω
R=?
R1+R2=R12
R12=7Ω
1/R123=1/R12+1/R3
1/R123=1/7Ω+1/5Ω
1/R123=12/35
R123=35/12
R123=2,92Ω (około)
P=U kwadrat/R
P= 18*18/2,92
P=111J (ok).
5. R= R1+R2+r3 itp...
6.
20cm=0,2m

0,2m-----0,5Ω
80m -----x Ω
0,2x=40
x=200Ω
TYLE Z GRUPY A

GRUPA B
1.
1. Wlewamy wodę do czajnika
2. Zestawiamy obwód ze schematu.
3. Włączamy czajnik.
4. Odczytujemy wskazanie amperomierza i woltomierza.
5. Obliczenia ze wzoru R=U/I

Jeśli jest szeregowe to dodajemy po prostu a potem odwracamy liczbę tak jak w zadaniu 4, a jak jest równoległe to dodajemy najbliższe sobie oporniki a potem próbujmy zrobić łączenie szeregowe i dodajemy.
2.
I=q/t
I=8/ 2*10-4
I= nie obliczę tego bo nie mam specjalnego kalkulatora ;D
3.I=q/t
nie wiem tego ;D

4.
1.
120V---4,5
230V---x
120x=1035
x=8,63

5. Tak jak w zadaniu w pierwszej grupie.
6.
12mm kwadrat= 14,4 cm
0,5mm kwadrat=0,025 cm
4,5 m = 450 cm
14,4 ---- x
0,025 ---450

0,025x=6480

x=259200 cm
x=2592 m

Pozdrawiam i czekam na naj ;D
Myślę, że jest dobrze, ale nie jestem pewna.