W stojący na torach pociąg o masie = 50 t uderza drugi jadący z V=10 m/s o m= 30 t. Oblicz zmianę E kinetyczną.

2. Dżwig ciągnie klocek o m= 200 kg z V= 2m/s w taki sposób:
Powinien być rysunek ale opiszę:
strzałka w górę 8 m i w prawy bok 6 m


Oblicz moc i pracę


Tylko dla tych co naprawdę umieja

1

Odpowiedzi

2010-03-17T20:00:40+01:00
Ek = m*v2: 2
ek = 80000kg * 10 do kwadratu :2= 8000000 :2 = 4000000 J (Dżule)
80t = 80000kg

zad 2 :D
ep - energia potencjalna
w - praca
p= moc
ep = w
ep =200kg * 10 m/s2* 8m= 16 000 J(Dżule)
p= w:t
t = z pod pierwiastka 2h dzielona przez g
t = 2 *8 : 10 m/s2 = 160 s
p = 16 000 : 160 s = 100 !!
ep = w
ep = 4000000 J (Dżul)
w = 4000000 J (Dżul)
p = 100 W (Watt)