Odpowiedzi

2010-03-17T19:26:25+01:00
Zjawisko Comptona, rozpraszanie komptonowskie - zjawisko rozpraszania fotonów promieni X, czyli kwantów promieniowania o dużej energii, na swobodnych lub słabo związanych elektronach w wyniku którego promieniowanie elektromagnetyczne zwiększa długość fali (traci energię). Istnieje także jądrowe zjawisko Comptona, ale mówiąc o rozpraszaniu Comptona ma się na myśli rozpraszanie na elektronach.

O elektronach tych zakłada się, że ich ruch przed rozproszeniem jest na tyle powolny, że można przyjąć ich prędkość jako równą zeru (w przypadku gdy elektron ma pęd większy niż foton mówi się o odwrotnym rozpraszaniu Comptona), a energia ich wiązania jest pomijalna. Po rozproszeniu foton zmienia swoją energię, przeciwnie niż w rozpraszaniu Rayleigha, w którym nie traci energii.

Efekt Dopplera – zjawisko obserwowane dla fal, polegające na powstawaniu różnicy częstotliwości, a tym samym i długości fali, wysyłanej przez źródło fali oraz zarejestrowanej przez obserwatora, który porusza się względem źródła fali. Dla fal rozprzestrzeniających się w ośrodku, takich jak na przykład fale dźwiękowe, efekt zależy od prędkości obserwatora oraz źródła względem ośrodka, w którym te fale się rozchodzą. W przypadku fal propagujących się bez udziału ośrodka materialnego, jak na przykład światło w próżni (w ogólności fale elektromagnetyczne), znaczenie ma jedynie różnica prędkości źródła oraz obserwatora.

Zjawisko Herschela – zjawisko fizyczne występujące w fotografii, polegające na zaniku obrazu utajonego pod działaniem promieniowania długofalowego (czerwonego i podczerwonego).
Zjawisko to odkrył angielski chemik John Herschel w 1839 roku. Polega ono na niszczeniu przez promieniowanie długofalowe (np. światło o barwie pomarańczowej lub czerwonej) obrazu utajonego. Zjawisko to można zauważyć w ciemni fotograficznej oświetlonej światem czerwonym. W tych warunkach naświetlona, ale nie wywołana odbitka powoli traci efekt osiągnięty naświetlaniem – z tego powodu odbitki należy wywoływać zaraz po naświetleniu.

Zjawisko tunelowe zwane też efektem tunelowym - zjawisko kwantowe przejścia cząstki przez barierę potencjału o wysokości (wartości energii potencjalnej) większej niż energia cząstki. To zjawisko, charakterystyczne dla mechaniki kwantowej, jest z punktu widzenia fizyki klasycznej paradoksem łamiącym klasycznie rozumianą zasadę zachowania energii.

Efekt fotoelektryczny, zjawisko fotoelektryczne – zjawisko fizyczne polegające na emisji elektronów z powierzchni przedmiotu (tzw. efekt zewnętrzny) lub na przeniesieniu nośników ładunku elektrycznego pomiędzy pasmami energetycznymi (tzw. efekt wewnętrzny), po naświetleniu jej promieniowaniem elektromagnetycznym (na przykład światłem widzialnym) o odpowiedniej częstotliwości, zależnej od rodzaju przedmiotu. Emitowane w ten sposób elektrony nazywa się czasem fotoelektronami. Energia kinetyczna fotoelektronów nie zależy od natężenia światła a jedynie od jego częstotliwości. Gdy oświetlanym ośrodkiem jest gaz mamy do czynienia z tzw. fotojonizacją.

Efekt Starka to zjawisko fizyczne polegające na rozszczepieniu oraz przesunięciu linii spektralnych atomu wysyłającego lub absorbującego kwanty świetlne wywołane oddziaływaniem pola elektrycznego. Efekt został odkryty i opisany w 1913 roku przez Johannesa Starka za co został w 1919 uhonorowany Nagrodą Nobla.

Zjawiskami fizycznymi sa takze:
- korona na powierzchni wody wytworzona przez padającą kroplę
- interferencja fali
2 4 2
  • Użytkownik Zadane
2010-03-17T19:27:52+01:00
Przykłady zjawisk fizycznych: - wyparowanie wody, topnienie lodu, oziębianie, rozpuszczanie cukru, przepływ prądu elktrycznego przez metal.
ładowania ajawisko Comptona # zjawisko Dopplera # zjawisko Herschela # zjawisko tunelowe # zjawisko piezoelektryczne # Zjawisko Josephsona # efekt Meissnera # efekt Casimira # efekt Halla (klasyczny) # efekt fotoelektryczny # efekt Starka # efekt Zeemana - wyładowania atmasferyczne, - pory roku, - dzień i noc, - długość fali. parowanie wody, topnienie lodu, oziębianie, rozpuszczanie cukru, przepływ prądu elktrycznego przez metal.
tmasferyczne,
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T19:27:58+01:00
-dyfuzja
-podarcie kartki
-słodzenie herbaty
-topienie lodu
-rozszczepienie światła w pryzmacie
-łamanie kredy
-burza
-huragan
-spadanie jabłek z drzew
-elektryzowanie się włosów

Mam nadzieje że pomogłam ;)
2 5 2