Odpowiedzi

2010-03-17T19:34:19+01:00
Tybet : przyczyny
zróżnicowanie religijne i kulturalne
walka rządu komunistycznego o autonomię
Chińczycy uważali ze Tybet zawsze był częścią ich państwa skutki ; terror przemoc bezwzględna władza Chin

Kaszmir
przyczyny jest walka o hegemonię w tym regionie
religia
jest aspekt kolonialny w przypadku tego konfliktu
skutki walka zbrojna oba państwa posiadają broń atomową
oba państwa nie chcą odpuścić

Palestyna przyczyny
powstanie państwa Izraela na terytorium palestyńskim
podział terytorialny
utworzenie niepodległego państwa palestyńskiego
powrót Żydów do Izraela
skutki
walka zbrojna
działalność OWP
oba państwa nie chcą odpuścić

Czeczenia Rosja przyczyny
w 1991r Czeczenia ogłosiła niepoddległość
odmienność religijna
etniczna
iteresy ekonomiczne
szkutki
łąmane są prawa człowieka
zabójstwa ludzi cywilnych