Odpowiedzi

2012-08-16T15:19:47+02:00

Zadanie 1.

 

CH₃COOH ⇔ H⁺ + CH₃COO⁻

 

HCOOH ⇔ H⁺+ HCOO⁻

 

(CH₃COO)₂Mg ⇒ Mg²⁺ + 2CH₃COO⁻

 

 

Zadanie 2.

 

W załączniku - jednofunkcyjne pochodne węglowodorów.

 

Wielofunkcyjne:

⇒ aminokwasy zawierające grupę aminową i karboksylową

⇒ peptydy (powstają w wyniku łączenia się aminokwasów)

⇒ białka

⇒ cukry

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)