Odpowiedzi

2009-10-26T18:55:13+01:00
Zastosowanie
Produkowany na skalę przemysłową azot stosuje się głwnie do otrzymywania amoniaku metodą Habera i Boscha; część amoniaku przekształca się w kwas azotowy, stosowany w produkcji nawozów sztucznych i materiałów wybuchowych. Sprężony azot stosuje się w przemyśle naftowym do wyciskania ropy naftowej z podziemnych złóż. Jest to dogodniejsze i tańsze niż stosowanie powietrza, którego składniki mogą reagować z ropą, tworząc niepożądane produkty
. Duże ilości azotu wykorzystuje się również do wytwarzania obojętnej atmosfery w przemysłowych procesach lutowania i spawania.
Właściwości
Azot rozpoczyna grupę VA (15) układu okresowego pierwiastków. W stanie gazowym jest bezbarwny, bezwonny i bez smaku

W stanie ciekłym jest także bezbarwny i bezwonny; wyglądem, gęstością i lepkością przypomina zwykłą wodę.
Azot to gaz bierny chemicznie, tworzy jednak niezwykle ważne związki, które, co ciekawe, są bardzo aktywne

Azot jest zbudowany z bardzo trwałych dwuatomowych cząsteczek N2 o dużej energii wiązania, co jest przyczyną bierności chemicznej tego pierwiastka. Spośród pospolitych cząsteczek
gazowych trwalsze są jedynie cząsteczki dwutlenku węgla. W wyniku
jednak rozkładu cząsteczek azotu powstają bardzo reaktywne atomy
7 3 7
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-26T18:56:36+01:00
Skroplony azot jest cieczą bezbarwną, gwałtownie wrzącą w powietrzu, bez smaku, bez zapachu.Zastosowanie Głównie jako czynnik chłodzący i ochronny,, surowiec do
produkcji związków azotowych, środek gaśniczy. Stosowany w
przemyśle spożywczym, metalurgii, obróbce metali, przemysłach
chemicznym i petrochemicznym, szklarskim, elektrotechnicznym, w
procesach recyklingu, w medycynie, w laboratoriach.
16 4 16