Odpowiedzi

2010-03-17T19:47:08+01:00
Co to jest Konstytucja ?
Konstytucja ustawa zasadnicza. Prawną podstawą ustroju politycznego i społecznego
Podstawowe zasady konstytucji :
- zasada reprezentacji politycznej
- zasada podziału władzy i równoważenie się władz
- zasada pluralizmu politycznego
- zasada samorządności terytorialnej
- zasada zwinności sędziowskiej i niezależności sądów i trybunałów
- zasada wolności i praw człowieka i obywatela
Wymień organy sejmu :
- marszałek sejmu
- Prezydium sejmu
- Konwent sejmu
- Komisja sejmu
komisje sejmowe :
- stałe
- nadzwyczajne
- śledcze
Zasady prawa wyborczego :
- zasada powszechności
- zasada równości
- zasada bezpośredniości
- zasada tajności
Funkcje parlamentu ?
prezydenci polscy ?
prezesi rady ministrów
dużo tego jest trochę ci napisałam