Odpowiedzi

2010-03-17T19:55:57+01:00
Jasnożółty - jasny, żółty - -o
małokalibrowy - mały, kaliber - -o, -owy
korkociąg - korek, ciągnąć - -o
parowóz - para, wóz - -o
szybkostrzelny - szybko, strzelać - -ny
bajkopisarz - bajka, pisarz - -o
wielkoprzemysłowy - wielki, przemysł - -o, -owy
kredytobiorca - kredyt, biorca - -o
trzecioligowy - trzecia, liga - -o

drzewo - buk - 3
deszcz - mżawka - 3
produkt - wyrób - 1
ronić łzy - beczeć - 2
pieczywo - bułki - 3
prędki - szybki - 1
błonica - dyfteryt - 2
duży - wielki - 2
prasa - dziennik - 3

co do drugiego, pojęcia nie mam, o jakie rodzaje chodzi.
2010-03-17T20:00:50+01:00
2. najpierw pierwsza kolumna później druga
zrost
złożenie
złożenie
złożenie
zrost
zrost
zestawienie
zestawienie