1.Zapisz za pomocą wyrażenia algebraicznego :
a) różnicę liczby "a" oraz sumy liczb -b i c
b) sumę trzech liczb,z których pierwsza jest równa "x" , a każda następna jest o 5 mniejsza od poprzedniej ,
c) podwojoną różnicę kwadratów liczb a i b
d) iloczyn sumy liczb x i 6 przez ich różnicę ,
e) sześcian różnicy liczb a i b
f) iloraz różnicy liczb -3 i m przez ich sumę ,
g) sumę trzech kolejnych liczb naturalnych parzystych

1

Odpowiedzi

2010-03-18T01:35:35+01:00
A-(-b+c)
x+(x-5)+[(x-5)-5]
2(a²-b²)
(x+6)*(x-6)
(a-b)³
(-3-m)/(-3+m)
2n+(2n+2)+(2n-2)