Odpowiedzi

2010-03-17T19:48:15+01:00
Ciało krystaliczne – ciało stałe, w którym cząsteczki, atomy lub jony zajmują ściśle określone miejsca w sieci przestrzennej

ciało bezpostaciowe - ciało stałe o nieuporządkowanej budowie wewnętrznej, np. szkło, guma


Atom składa się z jądra atomowego i powłok elektronowych.
W jądrze znajdują się obojętne neutrony i dodatnie protony, po powłokach krążą ujemne elektrony
2010-03-17T19:51:38+01:00
Większość ciał ma budowę krystaliczną tzn.budowę jonową w której jony ułożone są w regularną sieć przestrzenną.
Ciała bezpostaciowe np.polimery,szkło, nie mają budowy krystalicznej i nie mają z tego względu stałej temperatury topnienia.
Odp.2
Atom składa się z jadra atomowego(nuklidu)zawierającego protony i neutrony oraz ze sfery elektronowej(powłok) gdzie znajduja się elektrony.
1 3 1