Dział w książce: Równania i nierówności.
Zadanie. 6 strona 176 gimnazjum klasa pierwsza
a. liczba o 15 większa od x jest równa 70
b. liczba 87 jest 2 razy większa od liczby x
c. liczba 3 razy mniejsza od x jest równa 12
d. liczba o 5 większa od x i dwukrotnosc liczby x+1 są równe.
Zadanie 7 strona 177 gimnazjum klasa pierwsza
a. jaka to liczba której 12 % wynosi 6?
b. liczbę y zmniejszono o 14 % i otrzymano 40,42. Znajdź liczbę y.
c. liczba o 10 % większa od pewnej liczby a jest równa 143. Znajdź liczbę a
d. liczba o 110 % większa od liczby x jest równa 23,1. Znajdź liczbę x.
Błagam pomuszcie ......

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T19:53:00+01:00
Zad 6
a) x+15=70 zatem x=55
b) 2x=87 zatem x=43,5
c) 1/3x=12 / *3 zatem x=36
d) x+5=2(x+1), x+5=2x+2 zatem x=3

Zad 7
a) 0,12x=6 zatem x=6/0,12=50
b) 0,86x=40,42 zatem x=40,42/0,86=47
c) 1,1x=143 zatem x=143/1,1=130
d) 2,1x=23,1 zatem x=23,1/2,1=11