Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-17T20:02:54+01:00
I-Kazimierz Odnowiciel
1 powrót z wygnania
2Zajęcie Małopolski i Wielkopolski
3 Przeniesienie stolicy do Krakowa
4 Nadanie ziemi członkom druzyny
5 Odnowienie organizacji kościola
6 Zjednoczenie Polski
II-Bolesław Śmiały
1 Dążenie do uniezależnienia od Cesarstwa
2 Sojusz z Rusią i Węgrami
3 Poparcie dla papieża
4 Odzyskanie korony
III-Władysław Herman
1 Zrzeczenie się korony królewskiej
2 Zerwanie z papiestwem
3 Polityka uległości wobec cesarza niemieckiego
4 podział państwa na dzielnice