Szkółka leśna ma kształt prostokąta, którego długość wynosi 400m, a szerokość jest o 150m krótsza. Na obszarze 1 ha szkółki potrzeba 2,5 tys. sadzonek. w szkółce posadzono trzy razy tyle sosen co świerków. Ile sadzonek każdego rodzaju drzew wykorzystano?

(proszę o zapisanie wszystkich obliczeń)

2

Odpowiedzi

2010-03-17T20:02:52+01:00
Pole prostokatu wynosi 100 000 m2. (400×250=100 000). 1 ha to 10 000 m2. Czyli mamy 10 ha (100 000÷10 000= 10). na jeden hektar sadzimy 2 500 sadzonek. Czyli na 10 ka sadzimy ich 25 000 (2500×10=25 000).
75%, bo 3 razy więcej stanowią sosny, a 25% to świerki.

25000- 100%
x- 75%
100x= 25000 ×75
x=18750 sosny

25000- 100%
x- 25%
100x=25000×25
x=6250 świerki
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T20:03:21+01:00
A=400m
b=400-150=250m
Pole=a*b
P=400*250=100 000m kwad.=1000a=10ha

obloczamy ,ile potrzeba świerków , ile sosen
x---->świerki
3x--->sosny

3x+x=2 500
4x= 2 500
x= 625 --------świerki
3x=3*625=1875 ------->sosny
Tyle drzewek potrzeba na 1ha
----------------------------------------------
Na 10 ha potrzeba 10 razy więcej
czyli 10*625= 6 250 świerków
10*1 875= 18 750 sosen
4 4 4