Odpowiedzi

2009-10-26T19:09:56+01:00
W centrum obrazu opisanego W ewangelii Św. Mateusza, fragemtu o Kazaniu na Górze widzimy Pana Jezusa Chrystusa. Jest On otoczony dwunastoma uczniami Szymona, którego nazwał Piotrem (Kefas, Skała), Jakuba, syna Zebedeusza, Jana i brata jego, oraz Andrzeja, brata Piotra;, Filipa, Bartłomieja, Mateusza Lewiego (celnika), Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza; i Szymona Kananejczyka (Zelota) i Judę. Są oni z zaciekawienie oraz pełnym skupieniem wsłuchani w prawdy których naucza ich Jezus, chociaż błogosławieństwa są warte wielu wyrzeczeń to jednak oni tak bardzo Go kochają że są w stanie powiedzieć że nie ważne co stanie się z nimi w tym życiu ponieważ wiedzą że czeka ich nagroda w niebie. ;*
2009-10-26T19:39:19+01:00
Wangelia wg Mateusza (Mt lub Mat) - jedna z czterech Ewangelii Nowego Testamentu, której autorstwo przypisuje się Mateuszowi Ewangeliście. Otwiera wydania Nowego Testamentu, choć niektórzy uważają, że nie jest pierwszą napisaną ewangelią. Ewangelia Mateusza należy do ewangelii synoptycznych. Autorstwo księgi tradycja wczesnochrześcijańska przypisuje Lewi'emu Mateuszowi, jednemu z dwunastu apostołów, wcześniejszemu poborcy podatkowemu. Data powstania księgi budzi dotąd spory wśród biblistów. Najstarsza tradycja wskazuje na "ósmy rok po śmierci Pana", czyli na rok 41 e.ch. Według niektórych biblistów zawarta w Ewangelii polemika z judaizmem faryzejskim (który zaczął dominować ok. 80 r. n.e.) sugeruje, że mogła ona zostać napisana między 80 i 90 n.e. Jednak najnowsze datowanie papirusu magdaleńskiego przez Cartstena Petera Thide'a na rok 60 n.e. znów cofa datę powstania do połowy I wieku.