Zadanie 6. (0–1)
Na butelce z napojem Asia przeczytała, że jednym z jego składników jest kwas fosforowy
stosowany jako regulator kwasowości E338. Siedzący obok Wojtek stwierdził, że gazowana
woda mineralna, w którą zaopatrzył się przed wyjazdem, nie zawiera żadnego kwasu. Asia
odpowiedziała, że nie ma racji, gdyż w takiej wodzie jest kwas węglowy. Który schemat
odpowiada wzorowi strukturalnemu kwasu fosforowego, a który – kwasu węglowego?
A. I – kwas węglowy, III – kwas fosforowy
B. II – kwas fosforowy, III – kwas węglowy
C. I – kwas fosforowy, III – kwas węglowy
D. III – kwas fosforowy, III – kwas węglowy
Zadanie 7. (0–1)
Asia podczas poprzedniej wycieczki była w nadmorskiej miejscowości Trzęsacz, leżącej
na południku 15◦E. W miejscowym muzeum otrzymała „Certyfikat potwierdzający pobyt
na 15. południku wyznaczającym czas środkowoeuropejski”. Działo się to o godzinie 1100
czasu miejscowego. W tym samym momencie według czasu miejscowego w Londynie była
godzina
A. 1000.
B. 1045.
C. 1145.
D. 1200.
Zadanie 8. (0–1)
W jednym z muzeów Asia wśród zwiedzających dostrzegła
grupy Japończyków oraz Afroamerykanów. Są oni przedstawicielami
odmiany żółtej i czarnej. Diagram przedstawia
przybliżony podział ludności świata według odmian. Który
opis do diagramu jest poprawny?
A. I – żółta, II – biała, III – czarna
B. I – biała, II – żółta, III – czarna
C. I – żółta, II – czarna, III – biała
D. I – biała, II – czarna, III – żółta
Zadanie 9. (0–1)
Trasa wycieczki klasowej liczyła 320 km. Po przejechaniu 128km pozostało grupie jeszcze
do przebycia
A. 40% trasy.
B. 60% trasy.
C. więcej niż 60% trasy.
D. więcej niż 40% trasy i mniej niż 60% trasy.
Zadanie 10. (0–1)
Koszt wycieczki klasowej można zapisać wzorem: K = 57du + 70, gdzie d oznacza liczbę
dni, u – liczbę uczniów, K – koszt wycieczki. Po wyznaczeniu ze wzoru u otrzymamy
A. u = K
57d − 70
B. u = K + 70
57d
C. u = K − 70
57d
D. u = K − 70 − 57d

ZAPISZ OBLICZENIA !!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T20:02:23+01:00