1) Znajdź współrzędne obrazów punktów: A(4,1), B(8,6) w symetrii względem
a)osi OX
b)osi OY
c) punktu (0,0)
2) Wyznacz w układzie współrzędnych obraz prostokąta ABCD, którego wierzchołki mają współrzędne: A(1,1); B(5,1); C(5,5); D(1,5) w symetrii względem
a)osi OX
b)osi OY
c)punktu (0,0)

Daję dużo pkt, proszę o dokladne rozwiązanie z wyjaśnieniem!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T19:58:01+01:00
1
a) w symetrii względem osi x zmienia się tylko znak przy współrzędnej y.
A=(4,1)
A'=(4,-1)
B=(8,6)
B'=(8,-6)

b) w symetrii względem osi y zmienia sie tylko znak przy współrzędnej x
A=(4,1)
A'=(-4,1)
B=(8,6)
B'=(-8,6)

c) w symetrii względem punktu (0,0) zmienia się znak przy obu współrzędnych

A'=(-4,-1)
B'=(-8,-6)

2
A=(1,1); B=(5,1); C=(5,5); D=(1,5)
wyjaśnienia powyżej ;]
a)
A'=(1,-1)
B'=(5,-1)
C'=(5,-5)
D'=(1,-5)

b)
A'=(-1,1)
B'=(-5,1)
C'=(-5,5)
D'=(-1,5)

c)
A'=(-1,-1)
B'=(-5,-1)
C'=(-5,-5)
D'=(-1,-5)

mam nadzieję że pomogłam ;)
1 4 1
2010-03-17T20:33:28+01:00
1)
a)A(4,-1), B(8,-6)
b)A(-4,1), B(-8,6)
c) A(-4,-1), B(-8,-6)
2)
a)A(1,-1); B(5,-1); C(5,-5); D(1,-5)
b)A(-1,1); B(-5,1); C(-5,5); D(-1,5)
c)A(-1,-1); B(-5,-1); C(-5,-5); D(-1,-5)


Gdy odbijasz punkt względem osi oX to jako drugą współrzędną dajesz liczbę do niej przeciwną. Analogicznie z odbiciem oY, przeciwna pierwsza współrzędna. Przy odbiciu przez punkt (0,0) odwracamy obie współrzędne.