Uzupelnij tekst i przetlumacz na jez.polski
słowka do wyboru by uzupelic tekst:
Something,anything,anybody,everybody,everything,somewhere,nothing,someone,anyone,everyone,no one,anywhere,everywhere,nowhere..


Last year,I visited Machu Picchu in Peru .There was only one tourist train in the morning and one train back in the afternoon............. took the same morning train and we spent a lovely day at the ruins.They were amazing! There was some time left in the afternoon and I had .............. to do so I went to the local market to buy ............ . ................ was nice and quite cheap.I didn't find ...... for my friends but I bought a few things for my family. Then, I went to the station to catch my train. But I didn't see it ............ . Also, I didn't see .......... from the morning train. I waited and waited. I looked ....... and got a bit nervous but ............. around me was calm and relaxed. Finally, I asked .......... at a restaurant nearby about the tourist train and found aut that it stopped ...... down the river, 300 metres from where we were. I didn't walk, I ran very fast! I caught it just before it left the station!Daje wszystkie swoje punkty i przyznam najlepsze rozwiazanie byla bym wdzieczna za rozwiazanie zadania.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T19:56:58+01:00
Last year,I visited Machu Picchu in Peru. There was only one tourist train in the morning and one train back in the afternoon. EVERYBODY took the same morning train and we spent a lovely day at the ruins.They were amazing! There was some time left in the afternoon and I had NOTHING to do so I went to the local market to buy SOMETHING. EVERYTHING was nice and quite cheap.I didn't find ANYTHING for my friends but I bought a few things for my family. Then, I went to the station to catch my train. But I didn't see it ANYWHERE. Also, I didn't see ANYONE from the morning train. I waited and waited. I looked EVERYWHERE and got a bit nervous but NO ONE around me was calm and relaxed. Finally, I asked SOMEONE at a restaurant nearby about the tourist train and found out that it stopped SOMEWHERE down the river, 300 metres from where we were. I didn't walk, I ran very fast! I caught it just before it left the station!

W zeszłym roku odwiedziłem Machu Picchu w Peru. Był tylko jeden pociąg turystyczny rano i jeden pociąg powrotny popołudniu. Wszyscy pojechali tym samym porannym pociągiem i spędziliśmy cudowny dzień między ruinami. One były niesamowite! Trochę zostało czasu popołudniu i nie miałem nic do roboty, więc poszedłem do miejscowego rynku, żeby coś kupić. Wszystko było fajne i całkiem tanie. NIe znalazłem nic dla moich przyjaciół, ale kupiłem parę rzeczy dla mojej rodziny. Potem poszedłem na stację złapać pociąg. Ale nie widziałem go nigdzie. Również nie widziałem nikogo z porannego pociągu. Czekałem i czekałem. Patrzyłem wszędzie i trochę się zdenerwowałem, ale nikt dookoła mnie nie był spokojny i zrelaksowany. W końcu zapytałem kogoś w pobliskiej restauracji o turystyczny pociąg i dowiedziałem się, że pociąg zatrzymał się gdzieś wzdłóż rzeki, 300 m od miejsca, gdzie my byliśmy. Nie szedłem, biegłem bardzo szybko! Złapałem go akurat przed tym, jak wyjeżdżał ze stacji.
2 3 2