Odpowiedzi

2010-03-17T19:54:49+01:00
Papież bardzo chciał odbić grób syna Bożego, z rąk muzumanów, pierwsza wyprawa, była wyprawiona przez okoliczną ludność i zakończyła się klęską, w drugiej rycerze i książęta już poradzili sobie z muzumanami, wyprawy krzyżowe trwały ogółem od XI w. do XIII w.