Oblicz : 140 samochodów osobowych - 4 m długości
35 busów - 5 m długości
40 samochodów ciężarowych - 13m długości
10 autokarów - 14 m długości
odstępy - 1,5 m długości
pyt. Jaką długość miała kolumna samochodów ?

2

Odpowiedzi

2010-03-17T19:58:32+01:00
Łączna dlugosc odstepów:(140+35+40+10)*1,5=337,5
osobowe:140*4=560
35*5=175
40*13=520
10*14=140
kolumna ma dl= 337,5+560+175+520+140=1732,5 metrów czyli 1km 732,5 metrów :)
1 5 1
2010-03-17T20:02:12+01:00
Osobowe140x4=560x1.5=840m
busy35x5=175x1.5=262.5m
ciężarowe40x13=520x1.5=780m
autokary14x10=140x1.5=210m
suma=840.0 =osobowe
262.5 =busy
780.0 =ciężarowe
210.0 =autokary

odp.Suma długości kolumny jest równa 2092.5m.
1 1 1