Informacje do zadań 11. i 12.
CENY BILETÓW:
Normalny - 5 zł
Ulgowy - 3 zł
Zwiedzanie z przewodnikiem - dopłata 27 zł

Przed wejściem do muzeum przyrodniczego wisiała tablica z następującymi informacjami:
Zadanie 11. (0–1)
Za zwiedzanie muzeum z przewodnikiem przez grupę liczącą 41 uczniów i kilku dorosłych
opiekunów zapłacono 165 zł. Ilu dorosłych opiekunów było w grupie?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Zadanie 12. (0–1)
Wskaż koszt zwiedzania muzeum przyrodniczego z przewodnikiem przez grupę złożoną
z a uczniów i 2 razy mniej dorosłych opiekunów.
A. 5,5a + 27 [zł]
B. 5,5a [zł]
C. 13a [zł]
D. 13a + 27 [zł]
Zadanie 13. (0–1)
Na planie miasta w skali 1: 4000 podziwiany przez grupę zamek i okoliczne ogrody zajmują
prostokąt o wymiarach 5 cm × 3 cm. Ile hektarów w rzeczywistości zajmuje zamek
z ogrodami?
A. 0,24ha
B. 2,4ha
C. 1,5ha
D. 0,15ha
Zadanie 14. (0–1)
Uczniowie postanowili, że trasę rajdu pokonają w czasie 6 godzin. Oznaczało to, że będą
musieli się poruszać z prędkością średnią równą vsr. Okazało się, że wędrowali o 2 godziny
dłużej, niż planowali. Uczniowie obliczyli, że prędkość średnia, z jaką się poruszali,
była o 1km
h mniejsza od planowanej prędkości średniej vsr. Planowana prędkość średnia vsr
uczniów wynosiła
A. 2 km
h
B. 5 km
h
C. 3 km
h
D. 4 km
h

Zadanie 23. (0–1)
Śniadanie i kolację uczniowie jedli na dużych stołach, których blaty wykonano z drewna
dębowego o gęstości 0,8 g
cm3 . Jaka jest masa blatu stołu, jeśli jego długość jest równa 2,5 m,
szerokość – 1m, a grubość – 3 cm?
A. 80kg
B. 60kg
C. 6kg
D. 0,6kg

Zadanie 21. (0–1)
Wieczór pierwszego dnia wycieczki młodzież spędziła przy ognisku, siedząc w kręgu o średnicy
7m. Ile osób utworzyło ten krąg, jeśli każdej z nich przypadło około 55 cm kręgu?
Przyjmij, że π ≈ 22
7 .
A. 10
B. 30
C. 35
D. 40

ZAPISZ OBLICZENIA !!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T19:56:39+01:00
1.
41*3 +27 +x*5 = 165
123+27+5x = 165
150+5x = 165
5x=165-150
5x=15/:5
x=3

w grupie bylo 3 doroslych opiekunow
2 3 2
2010-03-17T19:58:45+01:00
X-liczba opiekunow
41-liczba uczniow

(41*3zl)+(x*5zl)+27zl=165zl
123+5x+27=165
5x=165-150
5x=15
x=3
4 2 4