Przeczytaj tekst i wykonaj polecenie:

" Jan z bożej łaski król Anglii, książe Normandii [...] wiernym swoim pozdrowienie[...] Żadne ''tarczowe'' ani ''pomocne'' [podatki] nie będzie nałożone na królestwo nasze inaczej jak tylko za (zgodą) wspólnej rady królestwa naszego[...] Żaden wolny człowiek nie ma być pojmany ani uwięziony albo wyrzucony z posiadłości [...] jak tylko na podstawie legalnego wyroku równych jemu albo na podstawie prawa ziemskiego [...] Mianowicie baronowie wybiorą wedle swej woli 25 baronów z królestwa, którzy będą obowiązani swoimi siłami przestrzegać, pilnować i nakazywać przestrzegania tego pokoju i wolności" A jeśli my lub nasi urzędnicy dopuścilibyśmy do naruszenia któregokolwiek artykułu, oni [baronowie] będą mogli nas ogółem ludności przymuszać jakim tylko zechcą sposobem.

A) W jaki sposób dokument ograniczył władzę królewską i kto miał kontrolować realizację przywileju nadanego przez monarchę ?

B) Jakie gwarancje monarcha zapewnił odbiorcom dokumentu ?


PILNE! : )

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T20:03:21+01:00
Król nie mógł skazywac wolnych ludzi na wysiedlenie, pojmowac, czy więzic, bez wyroku równych jemu ziemian.
Zostały również ograniczone podatki, których nie mógł nakładac na królestwo. Ostatnim ograniczeniem, było pilnowanie porządku przez baronów. Można powiedziec, że król nie miał już prawie żadnych możliwości, gdyż kontrolę nad realizacją projektu sprawowali baronowie i urzędnicy.