1. Oblicz objętość walca, którego podstawa ma pole równe
6,25 cm2, a wysokość walca jest o 2 cm krótsza od przekątnej jego przekroju osiowego. Wynik podaj z dokładnością do 0,1cm3

2.Pole powierzchni bocznej walca jest równe 60π cm2, a pole powierzchni całkowitej 78π cm2. Oblicz objętość walca.

WAŻNE!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T00:01:07+01:00
1]πr²=6,25cm²
r²=6,25:π
r=2,5/√π

średnica=2r=5/√π

przekątna=x
h=x-2cm

x²=(x-2)²+(5/√π)²
x²=x²-4x+4+25/π
4x=4+7,96
4x=11,96
x=11,96:4
x=2,99
h=2,99-2=0,99

v=6,25h=6,25×0,99=6,1875cm³= około 6,2cm³
2]
2πrh=60πcm²
pole podstawy=78π-60π=18π:2=9π

πr²=9π/:π
r²=9
r=3cm
2πh×3=60π/:π
6h=60
h=60:6
h=10cm
v=9π×10=90πcm³
2 3 2