Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T21:36:17+01:00
Dla jakich wartości parametru m prosta będąca wykresem funkcji liniowej określonej wzorem f(x)= (2m+4)x+2m-1 nie ma miejsca zerowego?

f(x)= (2m+4)x+2m-1 nie ma miejsca zerowego

Jest to funkcja liniowa.Nie ma miejsca zerowego czyli nie przecina osi Ox gdy jest funkcją stałą tzn współczynnik przy x² musi wynosić zero
czyli:
2m + 4 = 0
2m = -4
m = (-4) :2
m = -2
Dla m = -2 funkcja nie ma miejsc zerowych

Spr
f(x) = [2*(-2) +4]x + 2*(-2) -1
f(x) = ( -4 +4)x + (-4) -1
f(x) = 0*x -5
f(x) = -5
( jest to linia prosta równoległa do osi Ox i przechodząca przez y = -5