Witam, proszę o napisanie dialogu wg. kropek podanych w załączniku (ma to być jeden dialog, ale połączone nauczyciel i uczeń, uczeń zaczyna dialog). Jest to zadanie maturalne, więc proszę by nie rozwiązywały go osoby z podstawówki czy z gimnazjum (chyba, że ma ktoś wybitne umiejętności;p) i nie chcę przetłumaczenia tych zdań bo to i ja mogę zrobić, ale chcę rozbudowany dialog ze spekulacjami itd.! Daję za zadanie 600p. (po 200 na usera, ale nie radzę spamować, używać translatorów i tak dalej bo polecą ostrzeżenia i bany;p). Jest to dużo punktów, więc proszę się wysilić, w razie pytań lub nieczytelnego załącznika proszę pisać na PW! Potrzebne jak najszybciej! Najlepsza odpowiedź dostanie jeszcze 50% za najlepszą odpowiedź!
Rozwiązanie w wersji polskiej i angielskiej!

Jeśli komuś nie udało się odczytać załącznika tu daję jego treść:
Uczeń A:
Jesteś na kursie językowym w Anglii.
Dowiedziałeś się, że w szkole językowej jest koło teatralne. Chciałbyś się do niego zapisać. Prosisz o informację jednego z nauczycieli.
W rozmowie:
*Zapytaj nauczyciela o opinię na temat działalności kółka teatralnego.
*wyjaśnij, że nie jesteś pewien czy twoja znajomość angielskiego jest wystarczająca, aby brać udział w kole teatralnym.
*Wyraź swoje zainteresowanie kołem i zapytaj, jak możesz się do niego zapisać.

Uczeń B
Jesteś nauczycielem w letnim kursie w Anglii. Jeden z twoich uczniów chce się dowiedzieć szczegółów na temat koła teatralnego. W rozmowie z uczniem powiedz:
*Że twoim zdaniem uczestnictwo w kole teatralnym jest formą uczenia się ang.
*Poinformuj, że w kole może brać udział każdy uczeń
*wyjaśnij co trzeba zrobić by zapisać się do koła.
rozmowę zaczyna uczeń A

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-26T20:08:15+01:00
No to jedziemy z tym koksem, postaram się jak najbardziej rozbudować ten dialog:
U-uczeń
N-nauczyciel

U: Good morning/Good afternoon. Can I talk with you only for few second?
N: Yes, of course, something happend?
U: No, no everything is all right, but I have few questions. I heard that here is a drama club (nie pamiętam jak jest kółko teatralne po ang.). I'm not sure that my english is good. You think that I should go?
N: Of course. In Drama Club everybody learn english, so you can try, but if that will be too hard for you, you don't have to go there.
U: Thank you very much indeed. Oh, and what is you opinion about this lessons, Mr. Deeds?
N: I think that's great lessons for everybody. You can meet there and get new friends, learn something new or teach other. I was someday at this lessons. I had a fun and it was funny. Oh, I will forgot one week ago they have set out art of Hamlet. It was great, you know?
U: Really? Cool, I like hamlet very much and there we learn support fun?
N: Exactly!
U: So maybe I can try? And how I can get there?
N: That's worse way. The first you must go to Secretariat and say that you want to be in Drama Club. Then she will inscribe you on a list. Next: ask your teacher when are this lessons. After that you can perform questionnaire. At start it's anonymous. You only scribe there your hobbies, age, where do you live etc. And the last. When you get this questionnaire and perform it, then you give it to your teacher. She will know what to do. On lessons they told you what next you will have to do.
U: It's not so difficult. So thank you very much again for every information.
N: No trouble at all.

proszę:)
liczę na sprawiedliwą ocenę;)

a tu jest tłumaczenie:
U: Dzień dobry. Czy mogę z panem porozmawiać, tylko kilka sekund?
N: Oczywiście, coś się stało?
U: Nie, nie, wszystko w porządku, ale mam kilka pytań. Słyszałem, że jest tu kółko teatralne. Nie jestem pewien czy mój angielski jest dobry. Myśli pan, że powinienem iść?
N: Oczywiście! Na kółku teatralnym wszyscy uczą się angielskiego, więc możesz spróbować, a jeżeli będzie za trudne dla Ciebie, nie musisz tam chodzić.
U: Naprawdę bardzo panu dziękuję. O, a co pan sądzi o tych lekcjach panie Deeds?
N: Myślę, że są to świetne lekcje dla każdego. Możesz spotkać tam i poznać nowych przyjaciół, nauczyć się czegoś nowego lub nauaczyć innych. Byłem kiedyś na tych lekcjach. Świetnie się bawiłem i było zabawnie. O byłbym zapomniał, tydzień temu wystawiali sztukę Hamleta. Była świetna, wiesz?
U: Na prawdę? Super. Bardzo lubię Hamleta i tam uczymy sie poprzez zabawę?
N: Dokładnie!
U: Więc może mogę spróbować? I jak się tam dostanę?
N: To jest gorsza droga. Po pierwsze musisz iść do sekretariatu i powiedzieć, że chcesz być w kółku teatralnym. Wtedy pani Cię wpisze na listę. Następnie: spytaj swojego nauczyciela kiedy są te lekcje. Po tym możesz wypełnić ankietę. Na początku jest ona anonimowa. Jedynie wpisujesz swoje hobby, wiek, gdzie mieszkasz itp. I ostatnie. Kiedy dostaniesz tą ankietę i wypełnisz ją, dasz ją swojemu nauczycielowi. Ona będzie wiedziała co z nim zrobić. Na lekcjach powiedzą Ci co masz dalej zrobić.
U: To nie jest takie trudne. Dziękuję jeszcze raz za wszystkie informacje.
N: Na prawdę żaden problem.
5 2 5