Odpowiedzi

2009-10-26T20:57:17+01:00
Z własnosci trójkata wynika,że punkt P jest srodkiem okręgu wpisanego w ten trójkat.Wysokość trójkata jest podzielona na trzy części,gdzie 2\3 stanowi odcinek (R) laczacy wierzcholek z punktem P, natoniast 1\3 stanowi promień tego okręgu(r). Z tego wynika,że promień okręgu (r) jest w stosunku 1:2 do odcinka R.

Obliczamy prmien okregu
r\R=1\2
r\2√3=1\2
2r=2√3 |÷2
r=√3

obliczam wysokośc trojkata
h=r+R
h=√3+2√3
h=3√3

obliczam bok trojkata
sin60°=h\a
√3\2=3√3\a
a√3=2×3√3
a√3=6√3 |÷√3
a=6

obliczamy pole trojkata
P=a²√3\4
P=6²×√3\4
P=36√3\4
P=9√3

Mam nadzieję,ze dobrze.W razie pytan pisać