Witajcie. Chciałbym abyście przetłumaczyli te zdania w czasie Present Perfect lub Past Simple (zależnie od zdania) Za odpowiedzi z translatora od razu kasuję. Chcę mieć wszystkie zdania a nie np. 5 albo 10.
1.Ja nie nauczyłam się niczego nowego przez dwa tygodnie.
2.Ona zna go od 20 lat.
3.Nie rozmawialiśmy z nim od bardzo dawna.
4.Umyłam już jedenaście okien
5.Ona jeździ tym samym samochodem przez 25 lat.
6.Zarabiam sama na życie, od kiedy opuściłam szkołę.
7.Czy twoi rodzice sprzedali już swoje mieszkanie w bloku?
8.Zgubiłam właśnie moje rękawice.
9.On wygrał dużo pieniędzy ostatnio.
10.Czy już wysłałaś moje listy?

1.On napisał dużo sztuk do tej pory.
2.On nie odrobił pracy domowej od początku semestru.
3.Studenci są tu od godziny dziesiątej.
4.On jest pod wodą przez pół godziny.
5.On nie jadł nic przez 24 godziny.
6.On nie dostał podwyżki jeszcze.
7.On pracuje w banku od 20 lat.
8.Czy ty kiedykolwiek próbowałeś rzucić palenie.
9.Nigdy nie grałem w tenisa przedtem.
10.Ona nie przyszła, ponieważ jest chora.

1

Odpowiedzi

2010-03-17T20:16:49+01:00
1. I have not learned anything new for two weeks.
2. She knows him for 20 years.
3. Not talked to hima long time.
4. I washed the widows eleven.
5. It drives the same car for 25 years.
6. Earning the same life, from when I left school
7. Did your parents have already sold their apartment in a block?
8. I lost my gloves just
9. He won a lot of money last
10. Do you already send my list?

1. He wrote a lot of pieces so far
2. He does not regained their homework from the beginning of the semester
3. Students are here from the tenth hour
4. He is under water for half an hour
5. He had not eaten anything for 24 hours
6. He did not get a rise
7.He works in a bank for 20 years
8. Whether you ever tried to quit smoking?
9. Have never played tennis before
10. She did not come because she is sick.


1 5 1