Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T20:16:20+01:00
Zewnętrzne:
- niekorzystna sytuacja międzynarodowa
- niedopuszczenie przez sąsiadów do zmian w Polsce
- przewaga militarna zaborców

Wewnętrzne:
- liberum veto
- obce dynastie na tronie Polskim
- niechęć szlachty do reform
- niski poziom umysłowy szlachty
- słabość militarna
- wolna elekcja
- wojny domowe
- słabość gospodarcza
- przywileje i prawa szlachty
- słabość władzy wykonawczej
- brak jedności
- wyzysk i ucisk chłopów i mieszczan
- niewykorzystywanie sukcesów militarnych
4 4 4