Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T20:15:29+01:00
- posiada inicjatywę ustawodawczą
- prowadzi politykę wewnętrzną i zewnętrzną kraju
- kieruje administracją rządową
- zapewnia wykonanie uchwał
- wydaje rozporządzenia
- koordynuje i kontroluje prace organów administracji rządowej
- chroni interesy Skarbu Państwa
- uchwala projekt budżetu państwa
- sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi