Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-26T19:12:58+01:00
Badanie echokardiograficzne- najlepiej je wykonać po 20 tygodniu ciąży. Badanie jest bezbolesne i bezpieczne dla dziecka i bicie serca rejestrowane jest przez pół godziny. Warto jest wykonać to badanie, gdy przyszła mama ma wadę serca, cukrzycę, choroby reumatoidalne i padaczkę.

Badania wód płodowych, czyli amniopunkcja- przeprowadza się między 6 a 11 tygodniem ciąży. Lekarz pobiera wycinek kosmówki przez kanał macicy ( kosmówka- błona otaczająca macicę). Na podstawie badania tego wycinku, a jest on zbudowany z tych samych tkanek, co płód, można wykryć niektóre choroby genetyczne: zanik mięśni lub niedokrwistość sierpowatą. Na wyniki czeka się kilka dni, a pobranie trwa kilka minut.

Test potrójny- wykonuje się to badanie między 16 a 20 tygodniem ciąży. Badanie jest bezpieczne dla dziecka i polega na pobraniu próbki krwi przyszłej mamy. Próbkę poddaje się analizie i określa się poziom substancji produkowanych przez płód. Wszelkie odchylenia od przyjętej normy, które wyjdą w badaniu mogą wskazywać na wystąpienie wad genetycznych dziecka: rozszczepienia kręgosłupa. Jeżeli wyniki testu potrójnego wyjdą nieprawidłowo należy je potwierdzić innymi dokładniejszymi badaniami np. badaniem wód płodowych.

Analiza krwi pępowinowej, czyli kordocenteza jest to skomplikowane badanie prenatalne. Wykonuje je się około 20 tygodnia ciąży i polega na pobraniu przez lekarza krwi płodu przez powłoki brzuszne matki. Badanie to wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. Krew pobierana jest z żyły pępowinowej. Najczęściej lekarze kierują na to badanie wtedy, gdy analizy krwi sugerują konflikt serologiczny zagrażający dziecku. Lekarz może wtedy zastosować transfuzje dopłodową, jeszcze w łonie matki. Zabieg trwa krótko, ale pacjentka musi po zabiegu pozostać kilka godzin pod opieką lekarzy. Zagrożenie przy tym poronieniu jest niewielkie i zdarza się 1 na 100 zabiegów.
3 3 3
2009-10-26T19:13:28+01:00
Zalicza się do nich wszelkie badania zarodka i płodu .
1 1 1
2009-10-26T19:29:41+01:00
Test PAPP-A
Przepływ w przewodzie żylnym
Badanie USG genetyczne
Test potrójny i podwójny
Test Zintegrowany
1 1 1