Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T20:13:26+01:00
Cukier kryształ zawiera cząsteczki sacharozy o wzorze C₁₂H₂₂O₁₁. Oblicz ile:

a) moli węgla zawartych jest w 200g cukru

m c12h22o11=342g/mol

342=144g C
200=x
x=84,2 g wegla

84,2=x moli
12-1
x=7,01mola

b) atomów tlenu zawartych jest w 50 g cukru.
342-11*6,02*10do23
50-xat tlenu
x=9,6*10do23 at tlenu