Zad 4
Oblicz pole rąbu o przekątnej 6cm i 3,5cm

zad 5
oblicz pole trójkąta o wysokości 12cm i podstawie 4,2cm długości

zad 6
pole równoległoboku ma 12,5cm, a jego podstawa 2,5cm. Oblicz wysokość równoległoboku.

zad 7
oblicz pole trójkąta o wysokości 8cm i podstawie 7,4czm długości

zad 8
Pole trójkąta ma 16cm a jego wysokość ma 8cm. oblicz podstawę tego trójkąta.

zad 9
Pole trójkąta ma 7,5cm (kwadratowych). Wysokość ma 5cm. Oblicz długość podstawy.

zad 10
Pole trapezu wynosi 25cm (kwadratowych).Górna podstawa ma 6cm, a dolna 4cm. oblicz wysokość trapezu.


PILNE!!!!!!

PROSZĘ PISZCIE TEŻ OBLICZENIA!!!!!!!!!

3

Odpowiedzi

2010-03-17T20:18:11+01:00
Zad 4
P=½d₁*d₂
P=½*6cm*3,5cm=3cm*3,5cm=10cm²

zad 5
P=½ah
P=½*12cm*4,2cm=6cm*4,2cm=25,2cm²

zad 6
P=ah
12,5cm²=2,5cm*h |:2,5cm
h=5cm

zad 7
P=½ah
P=½*8cm*7,4cm
P=4cm*7,4cm=29,6cm²

zad 8
P=½ah
16cm²=½a*8cm
a*4cm=16cm² | :4cm
a=4cm

zad 9
P=½ah
7,5cm²=½a*5cm
2,5cm*a=7,5cm² |:2,5cm
a=3cm

zad 10
P=½(a+b)h
25cm²=½(6cm+4cm)h
½*10cm*h=25cm²
5cm*h=25cm² |:5cm
h=5cm
1 5 1
2010-03-17T20:21:29+01:00
4) P = e razy f dzielone na 2
P = 6x3,5 :2(pod kreską ułamkową) = 10,5

5) P = a razy h dzielone na 2
P = 12x4,2 :2(pod kreską ułamkową) = 25,2

6) P=a razy h
h = P podzielić na a
h = 12,5 : 2,5 = 5

7) P = a razy h
P = 8x 7,4 = 59,2

8) a = 2P : h
a = 2x16:8 = 4

10) h = 2P : a+b
h = 2x25 : 6+4
h = 50 : 10 = 5
2010-03-17T20:22:49+01:00
Zad 4:
1/2×6×3,5=10,5
zad 5
1/2×12×4,2=25,5
zad 6
P=a×h
h=P÷a
h= 12,5÷2,5=5
zad 7
1/2×8×7,4=29,6
zad 8
P=1/2a×h
a=P÷h÷1/2
a=16÷8×2
a=4
zad 9
a=P÷h÷1/2
a=7,5÷5×2=3
zad 10
h=P÷1/2(a+b)
h=25÷1/2(6+4)
h=5
1 5 1