Proszę o przetłumaczenie tekstu z angileskiego na polski.

1. Well, I think it's because he writes about fascinating places in a funny way and he makes you fell you're travelling with him.

2. He was visited different continents during his journeys: North America, Europe, Africa, Australia, so there's huge variety of countries he writes about.

3. No, there's so much more. He tells all kinds of stories connected with the places, includes a lot of interesting facts from history and describes his amusing adventures.

4. Hmm, I have to say it's the one about Australia, Dowb Under. It's the place I'd love to visit and Bill Bryson definitely knows how to encourage me to go there.

5. I'm sure they will. Once they start reading Bill Bryson's books, they will want to become globetrotters themslaves and they will learn many interesting things about places around the world.Oraz proszę o napisanie po angielsku opis wymażonych wakacji. Opis powinien zawierać 10 zdań.

2

Odpowiedzi

2010-03-17T20:17:18+01:00
Cóż, myślę, że to dlatego, że pisze o fascynujących miejscach, w zabawny sposób, a on sprawia, że wpadłeś jesteś podróżowanie z nim. 2 Był na różnych kontynentach odwiedził podczas swojej podróży: Ameryka Północna, Europa, Afryka, Australia, więc nie ma dużo różnych krajów pisze o. 3 No, there's so much more. On mówi wszystko ...
2010-03-17T20:20:43+01:00
1. Cóż, myślę, że to dlatego, że pisze o fascynujących miejscach, w zabawny sposób, a on sprawia, że wpadłeś jesteś z nim podróżujących.
2. Był odwiedził różnych kontynentach podczas podróży: Ameryka Północna, Europa, Afryka, Australia, więc nie ma dużo różnych krajów pisze o.

3. No, there's so much more. Mówi wszelkiego rodzaju historie związane z miejscami, zawiera wiele interesujących faktów z historii i opisuje swoje zabawne przygody.

4. Hmm, muszę powiedzieć, że jest jedna o Australii, Dowb Under. To miejsce, I'd love to visit a Bill Bryson pewnością wie, jak zachęcić mnie tam.

5. Jestem pewien, że tak będzie. Kiedy zaczną Bill Bryson czytanie książek, będą chcieli się globtroterów themslaves i nauczą się wielu ciekawych rzeczy o miejscach na całym świecie.