Odpowiedzi

2010-03-17T20:18:20+01:00
Dyskusyjny Klub Filmowy jest dobrowolnym zrzeszeniem miłośników sztuki filmowej, którzy nie tylko pragną pogłębiać swe wiadomości w tej dziedzinie, ale zamierzają także brać czynny udział w popularyzowaniu wartościowych zjawisk artystycznych. Głównym celem DKF-u jest szerzenie wśród członków kultury filmowej, co jest realizowane poprzez systematyczne organizowanie projekcji utworów, poprzedzonych fachową prelekcją i zakończonych dyskusją, imprez otwartych popularyzujących wartościowe zjawiska filmowe, a także spotkań z krytykami i twórcami filmowymi. Uczestnictwo w DKF-ie to nie tylko okazja do poznania wartościowych i niekomercyjnych filmów, lecz także możliwość aktywnego ich oceniania, co pozwala na szersze spojrzenie na sztukę i otaczającą rzeczywistość.
37 4 37
2010-03-17T20:20:46+01:00
Dyskusyjny Klub Filmowy- założony w Koszalinie w 1956r. działa do dziś. Jest dobrowolny zrzeszeniem miłośników sztuk filmowych.
22 4 22