Odpowiedzi

2009-10-27T14:44:31+01:00
Sporządź wykres funkcji
a) f(x)=2x²+16x+29
Aby narysować wykres funkcji należy obliczyć wierzchołek
W=(xw, yw) i miejsca zerowe x₁ i x₂
W=(xw, yw)
xw = -b:2a
yw = -Δ:4a
a=2
b=16
c=29
Δ = b² -4ac
Δ = 16² - 4*2*29 = 256 -232=24
√Δ = √24 =√4-*6 = 2√6
x₁ = (-b -√Δ):2a = (-16 -2√6 ):2*2 =( -8 -√6):2
x₂ =(-b +√Δ):2a = (-16 +2√6 ):2*2 =( -8 +√6):2
xw = -b:2a = -16:4 = -4
yw = -Δ :4a = -24:8 = -3

W=(-4,-3)

Ponieważ współczynnik przy x² jest dodattni więc ramiona są skierowane w górę.
x₁ i x₂ są to punkty przeciecia wykresu funkcji z osią OX
Podobnie zrobić zadanie drugie zadanie
Powodzenia.