Wagon kolejowy o masie m1= 20000kg porusza się w prawo z prędkością v1=5m/s. Naprzeciw niego porusza się drugi wagon o masie m2=30000kg, z prędkością v2=2m/s, skierowaną w lewo. Z jaką prędkością poruszają się wagony po złączeniu? Opory ruchu pomijamy.

3

Odpowiedzi

2010-03-17T20:21:08+01:00
1.
m=40kg
M=160kg
V=10km/h=2,8m/s
V'=?

mV=(m+M)V'
mV/m+M=V'
V'=0,56m/s ->wartość prędkości wózka wraz z chłopcem

2.

M=1000kg
m=0,36kg
V=400km/h=111,1m/s
V'=?

a)Działo zostaje odrzucone ponieważ pęd układu musi pozostać taki sam jak przed wystrzeleniem.

b) p=mV=0,36*111,1m/s=40kg*m/s (wynik zaokrąglony)

c)
mV=MV'
V'=mV/M
V'=40/1000=0,04m/s

d)
p=MV'=1000*0,04=40kg*m/s

e) Wektory mają przeciwny zwrot3.
m=20g=0,02kg
h=4m

Z zasady zachowania energii obliczamy szybkość piłki tuż przed zderzeniem z płytą

mgh=mV²/2 /:m
V=pierwiastek)2gh=8,9m/s

a)
pęd piłki przed zderzeniem jet równy
-mV=-0,02*8,9=-0,178kg*m/s

po zderzeniu po odbiciu doskonale spręzystym pęd jest taki sam więc
Δp=mV-(-mV)=2mV
t=5ms=0,005s

Z uogólnionej drugiej zasady dynamiki
Δp=F*t
F=Δp/t
F=2*0,178/0,005s=71,2N

b)
Δp=0,178 gdyż kulka nie odbija się

Δp=F*t
F=Δp/t
F=35,6N

4.
m=10g
V=800m/s
M=4kg
V'=?

mV=MV'
V'=mV/M=2m/s ->prędkość karabinu po odrzucie

5.
m1=20'000kg
m2=30'000kg
V1=5m/s
V2=2m/s
V'=?
m1V1-m2V2=(m1+m2)V'
V'=m1V1-m2V2/(m1+m2)
V'=100'000-60'000/50'000=0,8m/s
2010-03-17T20:22:31+01:00


odpowiedz:
m1=20'000kg
m2=30'000kg
V1=5m/s
V2=2m/s
V'=?
m1V1-m2V2=(m1+m2)V'
V'=m1V1-m2V2/(m1+m2)
V'=100'000-60'000/50'000=0,8m/s
mam nadzieje że pomogłem.
1 5 1
2010-03-17T20:31:50+01:00
Dane : m1=20,000kg
m2=30,000kg
V1=5m/s
V2=2m/s
szukane V=?
wzor m1V1-m2V2=(m1+m2)V'
V'=m1V1-m2V2/(m1+m2)
V'=100'000-60'000/50'000=0,8m/s