Stanisław August Poniatowski, był królem bardzo kontrowersyjnym. Posiadał on bardzo duże wykształcenie. Nie pochodził z rodziny królewskiej, nie miał doświadczenia, był bardzo młody jak na ówczesnego króla. Od samego początku miał 'pod górkę' ponieważ przejął panowanie po Sasach, a jak mówi przysłowie - za króla Sasa, jedz, pij i popuszczaj pasa - co chyba przemawia samo za siebie. Próbował on reformować kraj i nasz system. Otworzył szkołę rycerską - wyszkoliła ona min. Tadeusza Kościuszkę, organizował obiady czwartkowe - spotkania polskich najwybitniejszych artystów, chciał zwiększyć liczbę wojska, uwolnić się spod nacisków Rosji poprzez współpracę z Prusami, za jego panowania została uchwalona konstytucja 3maja - pierwsza w Europie, a druga na świecie. Pomimo wielu zalet, został uznany za zdrajcę poprzez dołączenie do Targowiczan, ale to też zrobił dla ratowania państwa i przez naciski ze strony Rosji.
Ogólnie rzecz biorąc, moja ocena będzie przychylna wobec Stanisława Augusta Poniatowskiego, ponieważ starał się, próbował reformować, działać tak, aby poprawić sytuację naszego państwa, a to, że musiał zmagać się z potężną Rosją, z przeciwna mu szlachtą i magnatami, zadziałało na jego niekorzyść i to, że w rezultacie Polska zniknęła z mapy na 123 lata.

1

Odpowiedzi

2010-03-17T20:26:40+01:00
Polska nie była zgodna z nim co do jego próby przeprowadzenia reform.Zawiązali przeciwko niemu konfederację barską, a po trzecim rozbiorze Polski abdykował i przeniósł się do Petersburga.
Moim zdaniem król miał swoje zalety, ale także wady.
2 1 2