Odpowiedzi

2010-03-17T20:42:52+01:00
1.
a) Stosunki Antagonistyczne (gatunki oddziaływają na siebie niekorzystnie) :
- Konkurencja – gatunki walczą o pokarm, wodę, światło, pozycję. Wyróżnia się konkurencję międzygatunkową (perz-trawa na łące) i wewnątrzgatunkową (sosny w lesie) .
- pasożytnictwo – występuje gdy pasożyt żyje kosztem gospodarza i działa na jego szkodę, lecz nie zabija go bezpośrednio. (Huba na drzewie)
- drapieżnictwo – drapieżnik chwyta, zabija i zjada ofiarę. Zazwyczaj drapieżca jest większy od ofiary. (Wilk poluje na sarny)
b) Stosunki Nieantagonistyczne (korzystnie) :
- komensalizm – sytuacja gdy jedna populacja odnosi korzyści, a dla drugiej taka forma egzystencji pozostaje obojętna (ptaki żyjące w koronach drzew)
- protokooperacja – obie populacje odnoszą korzyść, jednak współpraca nie jest niezbędna do życia (Bąkojad i bawół)
-symbioza – obydwa organizmy czerpią korzyści i są od siebie uzależnione. (glony i grzyby tworzące porosty
c) Neutralizm – gatunki na siebie nie oddziaływają.

2. Przyczyny śmiertelności
- choroby
- konkurencja
- niekorzystne rozmieszczenie
- pasożyty
- padnięcie ofiarą (dotyczy głównie początkowych elementów łańcucha pokarmowego
- wiek

3.
Konkurencja:
- międzygatunkowa : perz – trawa na łące (wspomniane wcześniej); drzewa w losie; krowa z kozą na łące o pokarm.
- wewnątrzgatunkowa : sosny w lesie (wspomniane wcześniej) ; owce na łące (pokarm) ; kury podczas karmienia; Karpie w stawie.
7 4 7
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T20:47:01+01:00
Stosunkiantagonistyczne to takie, których populacja jednego gatunku dziala na niekorzysc populacji innego gatunku. Przykłady: drapieznictwo (koty, ptaki drapiezne, weze, szczupak,) ; pasozytnictwo -jeden organizm zywi sie kosztem drugiego (pasozyty wewnetrzne i zewnetrzne) ; konkurencja (rosliny i zwierzeta).
stosunki nieantagonistyczne - mutualizm, protokooperacja. komensalizm.

KONKURENCJA MIEDZY GATUNKOWA :
a)rosliny
- o wode, sole mineralne, swiatlo, przestrzen
b)zwierzeta
-o pokarm, terytorium, wode, stanowisko

Przyczyny śmiertelności: choroby, starość,drapieżniki
zmiany klimatyczne, brak pożywienia ,kataklizmy
4 5 4
2010-03-17T20:57:35+01:00
1.
Związki między organizmami zachodzą w obrębie jednej populacji oraz między gatunkami - są to różnego typu zależności międzygatunkowe.
Jeśli przynoszą korzyści choć jednej stronie, a druga nie ponosi strat, są to oddzyaływania dodatnie, zwane również nieantagonistycznymi.Zalicza się do nich: komensalizm, protokooperację i mutualizm
Natomiast w wypadku oddziaływań ujemych, jeden z partnerów ponosi straty.Taki oddziaływania nazywamy antagonistycznymi. Zalicza się do nich: konkurencję, drapieżnictwo i pasożytnictwo.

3.
Np. ptaki konkurują ze sobą o miejsce budowy gniazd.
Rośliny współzawodniczą o dostęp do światła, wody i soli mineralnych
Rośliny owadopylne konkurują o zwierzęta zapylające ich kwiaty.
Kiedy do Autralii dotarły dzikie psy dingo, zajęły tę samą nisze ekologiczną, co zamieszkujące kontynent wilki workowate.Na skutek konkurencji silniejszy i bardziej inteligentny dingo wyparł wilka workowatego, doprowadzając do jego wyginięcia
5 2 5