Odpowiedzi

2010-03-17T22:44:02+01:00
MIESZKO I - BITWA POD CEDYNIĄ 972
2/ BOLESŁAW CHROBRY - WJAZD DO KIJOWA 1018
3/ BOLESŁAW III KRZYWOUSTY BITWA POD GŁOGOWEM 1109
4/ HENRYK II POBOŻNY BITWA POD LEGNICĄ 1241
5/ WŁADYSŁAW ŁOKIETEK BITWA POD PŁOWCAMI 1331
6/ KAZIMIERZ III WIELKI. ZAMEK W BĘDZINIE
7/ WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO BITWA POD GRUNWALDEM 1410
8/ WŁADYSŁAW III WARNEŃCZYK BITWA POD WARNĄ 1444
9/ HETMAN JAN TARNOWSKI BITWA POD OBERTYNEM 22.VIII.1531
10/ STEFAN BATORY WYPRAWY MOSKIEWSKIE 1577 - 1582
11/ JAN ZAMOYSKI BITWA POD BYCZYNĄ 24.01.1588
12/ HETMAN JAN KAROL CHODKIEWICZ BITWA POD KIRCHOLMEM
27 WRZEŚNIA 1605
13/ HETMAN STANISŁAW ŻÓŁKIEWSKI KAMPANIA MOSKIEWSKA 1610
14/ ADMIRAŁ AREND DICKMANN BITWA POD OLIWĄ 28 LISTOPADA 1627
15/ JAN III KAZIMIERZ - BERESTECZKO 1651
16/ HETMAN STEFAN CZARNIECKI BITWA POD WARKĄ 07.04.1656
17/ JAN III SOBIESKI - BITWA POD WIEDNIEM 1683
18/ TADEUSZ KOŚCIUSZKO BITWA POD RACŁAWICAMI 1794
19/ GENERAŁ KAZIMIERZ PUŁASKI CHARLESTON - SAYANNACH 03.10.1779
20/ GENERAŁ JAN HENRYK DĄBROWSKI Z ZIEMI WŁOSKIEJ DO POLSKI 1797 -
1806
21/ KSIĄŻĘ JÓZEF PONIATOWSKI BITWA POD RASZYNEM 19.04.1809l
22/ GENERAŁ IGNACY PRADZYNSKI PROJEKTANT I BUDOWNICZY KANAŁU
AUGUSTOWSKIEGO
23/ PODPORUCZNIK PIOTR WYSOCKI POWSTANIE LISTOPADOWE
1830 - X. 1831
24/ GENERAŁ JÓZEF BEM BITWA POD IGANIAMI 10.IV.1831
25/ GENERAŁ BRYGADY JÓZEF LONGIN SOWINSKI OBRONA WARSZAWY -
REDUTA NA WOLI 6-8.IX.1831
26/ ROMUALD TRAUGUTT POWSTANIE STYCZNIOWE 1863 - 1864
27/ MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI 11.XI.1918
28/ GENERAŁ JÓZEF DOWBOR-MUSNICKI , GENERAŁ STANISŁAW TACZAK
POWSTANIE WIELKOPOLSKIE XII. 1918 - 11.1919
29/ WOJCIECH KORFANTY POWSTANIA ŚLĄSKIE: 1919, 1920, 1921
30/ GENERAŁ JÓZEF HALLER RARAŃCZA 1918 - KANIÓW 1918 - FRANCJA 1918
GALICJA 1919 - WARSZAWA 1920
31/ MARSZAŁEK POLSKI EDWARD RYDZ-ŚMIGŁY WRZESIEŃ 1939
32/ MAJOR HENRYK SUCHARSKI WESTERPLATTE l - 7.IX.1939
33/ PUŁKOWNIK STANISŁAW DĄBEK LĄDOWA OBRONA WYBRZEŻA l - 19.09.1939
34/ GENERAŁ DYWIZJI TADEUSZ KUTRZEBA BITWA NAD BZURĄ 9-16 WRZEŚNIA
1939
35/ GENERAŁ BRYGADY DR ROMAN ABRAHAM POLSKA KAWALERIA WRZESIEŃ
1939
36/ GENERAŁ BRYGADY FRANCISZEK KLEEBERG BITWA POD KOCKIEM 2-5.X.1939
37/ GENERAŁ BRONI WŁADYSŁAW SIKORSKI POLSKIE SIŁY ZBROJNE NA
ZACHODZIE
38/ GENERAŁ DYWIZJI STEFAN ROWECKI „GROT" ZWIĄZEK WALKI ZBROJNEJ
ARMIA KRAJOWA 1940 - 1945
39/ KOMANDOR PODPORUCZNIK JAN GRUDZINSKI ORP „ORZEŁ" LUTY 1939 -
CZERWIEC 1940
40/ MAJOR HENRYK DOBRZAŃSK1 „HUBAL" ŻOŁNIERZ, OLIMPIJCZYK, BOHATER
41/ GENERAŁ BRONI ZYGMUNT BERLING BITWA POD LENINO 12 - 13.X.1943
42/ GENERAŁ DYWIZJI WŁADYSŁAW ANDERS BITWA O MONTE CASSINO 11-18
MAJA 1944 R.
43/ GENERAŁ TADEUSZ KOMOROWSKI-BÓR POWSTANIE WARSZAWSKIE
l SIERPNIA 1944
44/ GENERAŁ BRONI STANISŁAW MACZEK FALAISE VIII. 1944, WILHELMSHAVEN
V.1945
45/ GENERAŁ BRYGADY STANISŁAW SOSABOWSKI BITWA POD ARNHEM 17-26
WRZEŚNIA 1944
46/ GENERAŁ KAROL ŚWIERCZEWSKI FORSOWANIE NYSY ŁUŻYCKIEJ
16-17.04.1945 R
47/ MARSZAŁEK MICHAŁ ŻYMIERSKI-ROLA OPERACJA BERLIŃSKA 16.IV.- 8.V.1945
29 2 29