A)Oblicz pole powierzchni bocznej walca otrzymanego w wyniku obrotu kwadratu o boku długosci 6 wokol boku
b)Przekroj osiowy walca jest kwadratem o przekatnej dlugosci 8cm. Oblicz pole powierzchni calkowitej tego walca.
c)Promien i wysokosc walca maja jednakowa dlugosc.Pole powierzchni bocznej wynosi 200π . Oblicz pole podstawy walca

Potrzebuje na Jutro!!! Prosze o szybka odpowiedz

1

Odpowiedzi

2010-03-17T20:28:54+01:00
A)
r=6
h=6
Obliczam Pb
Pb=2πrh
Pb=2π*6*6
Pb=72π

b)
Pc - pole powiezchni całkowitej
Pp - pole podstawy
Pc = Pb + 2*Pp = 2*π*r*h + 2*π*r² = 2πr(r+h)
a- dł. boku kwadratu
a² + a² = 8²
2a² = 64
a² = 32
a = √32 = √2*16 = 4√2 cm
r = a/2 = 2√2 cm
h = a = 4√2 cm
czyli Pc = 2π*2√2(2√2+4√2) = 48π cm²

c)
Pb = 2*π*r*h = 200π
Pp = πr²
z Pb:
r = h
2πr² = 200π
r = 10cm
Pp = 100π cm²