Działka ma kształt kwadratu o boku 30 m. Wzdłuż boków
działki przy ogrodzeniu wytyczono ścieżkę. Przy dwóch bokach działki ścieżka miała szerokość 0,5 m, a przy dwóch
pozostałych 1,5 m. Oblicz jaką część działki zajmuje ścieżka.
Rozważ dwa przypadki

1

Odpowiedzi

2010-03-17T20:42:54+01:00
P = a*b

1.

P= 1,5m*30m = 45 m ²
2*45 = 90 cm ²

30m-(2*1,5m) =27m

P= 27m * 0,5m = 13,5 m ²
2*13,5m² = 27 m ²

P całkowite ścieżek = 27m²+ 90 m² =117 m ²


2.

P= 0,5 m* 30 m = 15 m²
2*15 = 30 m²

30m- (2*0,5m) = 29 m

P= 29m * 1,5m = 43,5m²
2* 43,5 m² = 87 m²

P całkowite ścieżek = 30 m² + 87 m² = 117m²

4 3 4