Zad 1
a) oblicz pole koła o obwodzie:
0,12 π mm
⅔ π km
4 dm
b) oblicz obwód kołao polu:
0,25 π mm²
2π dm²
3 km²
Zad 2
Każdy ze spryskiwaczy podlewa obszary w kształcie koła o promieniu 4m . Która część działki ma większą powierzchnię - podlana czy niepodlana ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-26T22:04:58+01:00
1a] obwód koła =2πr 0,12πmm²=2πr r=0,06mm pole koła=πr²=π×0,006²mm=0,0036πmm² obwód=⅔πkm =2πr czyli r=⅔×½=⅓km p=πr²=π[⅓]²=1/9πkm² obwód=4dm =2πr czyli r≈0,64dm p=πr²=π0,64²=0,4096dm² zad.1b] πr²=0,25πmm² czyli r=½ obwód=2πr=2π×½=πmm 2πdm²=πr² czyli r=√2dm obwód=2πr=2√2πdm 3km²=πr² czyli r=30,91 obwód= 2πr=3,14×30,91=955,42km zad,drugie jest niekompletne nie podano powierzchni działi spryskiwacz poleje obszar πr²=3,14×4²=50,24m²