Wysokość graniastosłupa prawidłowego czworokątnego jest o 25 procent dłuższa od krawędzi podstawy. Oblicz objętość tego graniastosłupa, wiedząc, że suma długości wszystkich jego krawędzi wynosi 104 cm.

Prosze o obliczenia i poprawne wyniki

1

Odpowiedzi

2010-03-17T23:19:22+01:00
A=krawędź podstawy
ilośc krawedzi podstaw=8
ich długośc=8a

h=a+25%a=1,25a
ilosc krawedzi h=4
ich długosc=4×1,25a=5a

8a+5a=104cm
13a=104
a=104:13
a=8=krawędź podstawy
h=1,25×8=10cm

v=a²h=8²×10=640cm³
7 5 7