Witajcie. Chciałbym abyście przetłumaczyli te zdania w czasie Present Perfect lub Past Simple (zależnie od zdania) Za odpowiedzi z translatora od razu kasuję. Chcę mieć wszystkie zdania a nie np. 5 albo 10.
1.Ja nie nauczyłam się niczego nowego przez dwa tygodnie.
2.Ona zna go od 20 lat.
3.Nie rozmawialiśmy z nim od bardzo dawna.
4.Umyłam już jedenaście okien
5.Ona jeździ tym samym samochodem przez 25 lat.
6.Zarabiam sama na życie, od kiedy opuściłam szkołę.
7.Czy twoi rodzice sprzedali już swoje mieszkanie w bloku?
8.Zgubiłam właśnie moje rękawice.
9.On wygrał dużo pieniędzy ostatnio.
10.Czy już wysłałaś moje listy?

1.On napisał dużo sztuk do tej pory.
2.On nie odrobił pracy domowej od początku semestru.
3.Studenci są tu od godziny dziesiątej.
4.On jest pod wodą przez pół godziny.
5.On nie jadł nic przez 24 godziny.
6.On nie dostał podwyżki jeszcze.
7.On pracuje w banku od 20 lat.
8.Czy ty kiedykolwiek próbowałeś rzucić palenie.
9.Nigdy nie grałem w tenisa przedtem.
10.Ona nie przyszła, ponieważ jest chora.

1

Odpowiedzi

2010-03-17T20:52:53+01:00
1.I learnt nothing new for two weeks.
2.She knows him for 20 years.
3.We didn't talk to him for ages.
4.I cleaned as many as eleven windows.
5.She is driving the same car for 25 years.
6.I am earning a living alone, since when I left the school.
7.Whether your parents did already sell their living in the block?
8.I lost exactly my gloves.
9.He won much money recently.
10.Did you already send my letters?

1.He wrote many pieces so far.
2.He didn't do his homework from the beginning of the semester.
3.Students are here from the tenth hour.
4.He is underwater through half an hour.
5.He ate nothing for 24 hours.
6.He didn't still get a rise.
7.He is working at the bank for 20 years.
8.Whether you at any time tried to give the burning up.
9.I never played tennis earlier.
10.She didn't come, since she is ill.