Odpowiedzi

2010-03-17T21:16:15+01:00
22,4 dm3 = 1 mol D₂
masa molowa D₂ = 4 g/mol

D₂ + ½O₂ = D₂O

masa molowa D₂O = 16 + 4 = 20 g/mol

z 1 mola D₂ powstaje 1 mol D₂O - masa otrzymanej wody ciężkiej wyniesie zatem 20 g.
4 5 4